Mengenal Pemikiran Syeikh Mohamed Said Ramadhan Al-Buthi Yang Menjadi Rujukan Ulama

Pemikiran dipengaruhi :

1.  Sheikh mullah Ramadhan (bapa)

2.  Al-allamah Al-maydani (guru)

3.  Mustafa sadiq ar rafai

4.  Ali at tantawi

5.  Ahmad hassan az ziyat

6.  Ibrahim abdul qadir al-mazani

7.  AL-allamah Mustafa abdul khalid (penyelia PHD)

8.  imam Mahmud shaltut

9.  Dr mustafai as-sibai

10.  Badi az-zaman said An-nursi

11.  Hujjatul islam Imam Al-Ghazali rahimahullah

Pengaruh kepada masyarakat :

1.  Penyampaian dakwah yang mengesankan sehingga tersentuh emosi oleh para pendengar tausiyahnya.

2.  Perdebatan ilmiah dengan Nasruddin Al-albani sekitar awal 70an .(Tokoh salafi)

3.  Perdebatan sengit  bagi menghadapi tokoh Barat yang berfahaman marxisme.

Personaliti kepribadian :

1.  Ketulusan dan ketinggian pribadi

2.  Keilmuan yang luas dan nilai pribadi

3.  Dihormati masyarakat

4.  Kemampuan berbicara dalam Bahasa arab baku

5.  Setiap perkataanya menyentuh emosi

6.  Fasih dalam pelbagai Bahasa kurdi,turki,arab  dan inggeris

7.  Warak

8.  Rendah hati

9.  Zuhud

Pengiktirafan :

1.  Membentangkan kertas kerja di university Al-Azhar

2.  Ulama Syria mengiktiraf keilmuan dan kealiman al-Bouti dengan menisbahkan sebagai Imam Al-Ghazali ketemporari (akidah,fiqh,tasawuf).

3.  Karya ilmiah beliau hampir 70 buah anugerah buku terbaik fiqh assirah an-nabawiyah

4.  Tokoh dunia terpengaruh islam

5.  Diiktiraf dalam bidang perbandingan mazhab dalam fiqh juga dalam bidang akidah

6.  Presiden kesatuan ulama Syria

Aspek aliran pemikiran :

1.  Ahlisunnah wal jamaah daripada asya’irah

2.  Fiqh mazhab syafi’i

3.  Tasawuf imam junaid Baghdadi dan imam al-ghazali

Dakwah Al-Bouti :

1.  Pendakwah berpuas hati dengan ajaran islam dan mampu menyakinkan orang, mendorong orang lebih mengenali islam menjadikan mereka mencintai ajaran islam.

2.  Pembinaan struktur minda

3.  Membangkitkan sanubari unsur-unsur perhambaan dan keimanan

4.  Menghapuskan krisis kejahilan bermaksud seseorang itu tidak mempunyai sebarang maklumat berkenaan islam,maka pada ketika itu penjelasan dan penerangan menjadi ubat untuknya.

5.  Krisis kejahilan kompleks ,minda seseorang dipengaruhi salah faham berkenaan islam maka pada ketika itu langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menghapuskan salah faham itu terlebih dahulu diiringi penerangan pencerahan yang tepat sahih.

6.  Kewajipan setiap pendakwah adalah mencari

7.  Proses dialog antara masyarakat dan pemerintah

8.  Mengiringi tugas dakwah dengan sikap rahmat dan kasih saying.

9.  Berpegang pada prinsip tiada paksaan dan kekerasan dalam menerima ajaran islam.


0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post